CSS    
    CSS    

 

 
CSS
กิจกรรม_hilight
สารจากผู้บริหาร
 
จดหมายข่าวชาว TP
 ฉบับที่ 4/58 สงกรานต์ 58..
 ฉบับที่ 3/58 กิจกรรมสัมมนา..
 ฉบับที่ 2/58 อบรมผู้บังคับ..
 ฉบับที่ 1/58 ประชุมใหญ่ 57..
 ฉบับที่ 1/57 จริง 5 ประการ..
 ฉบับที่ 1/56 การเตรียมตัว..
 ฉบับที่ 21 ผลสำรวจทัษน..
 ฉบับที่ 20 ภัยจากความร้อน..
 ฉบับที่ 16 ประชุมกลางปี..
 ฉบับที่ 15 จะเข้าหน้าฝน..
จดหมายข่าวทั้งหมด 
 
CSR ผู้บริหารสัญจร

  CSR TP Sport
Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์
  กฎหมายประกันสังคม
  CEO ปตท. คนใหม่...
  ความรู้ที่ควรได้รับสำหรับผู้ประกันตน
  เชิญร่วมกิจกรรม 5ส1T ครั้งที่ 2...


ราคาน้ำมัน
        

วันที่
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
Untitled Document
 ขอบข่ายการให้บริการของเรา

บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พลับบลิค รีเลชั่น จำกัด
 
1. งานด้านการวางแผนประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และกระบวนการมีส่วนร่วม
2. งานด้านการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ทั่วไป
3. งานที่ปรึกษาด้านการวิจัย
4. ที่ปรึกษางานวางแผนด้าน CSR
"JOB"  สมัครงานกับเรา
บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พลับบลิค รีเลชั่น จำกัด
ลำดับ ตำแหน่งงาน
Untitled Document
1. หัวหน้าฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 1   อัตรา
2. ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) **ด่วน** 2   อัตรา
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน**ด่วนมาก** 1   อัตรา
 
   
   
 
Untitled Document
 
 
    ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2559 วันที่ 25-26 ก.ค. 2559
    งานกินเลี้ยงสันทนาการประจำปี 2559
    งานประชุมและกิจกรรม ปลายปี 2557 วันที่ 14-15 พ.ย. 57
    ประชุมใหญ่ปลายปี 2554และ ทำบุญเลี้ยงพระ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 54
    กิจกรรมวันพ่อณ บริษัท TP Group วันที่ 2 ธ.ค. 2554
    TP Group เข้าไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ ศปภ. ดอนเมือง เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 54