ผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 3
     
  ภาพกิจกรรม  


 ขอบคุณภาพสวย ๆ จากฝ่ายบุคคล บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด