ผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1
     
  ภาพกิจกรรม  


 ขอบคุณภาพสวย ๆ จากฝ่ายบุคคล (นครราชสีมา) บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด