ผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 2
     
  ภาพกิจกรรม  


 ขอบคุณภาพสวย ๆ จากฝ่ายสื่อและกิจกรรมพิเศษ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด