ออกจากระบบ
วันที่
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561
 
 
Untitled Document
 
เจ้าหน้าที่วิจัย/วิเคราะห์ข้อมูลโครงการ
 
 
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร :  - เพศหญิง/ชาย อายุ 22-32 ปี
- ป.ตรี ถึง ป.โท สาขาสังคมศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา พัฒนาสังคม การจัดการสาธารณะ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ชุมชน การพัฒนาสังคม นโยบายสาธารณะ การวางแผน และการบริหารงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
- มีความสามารถในการศึกษาค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
- มีความสามารถทางด้านการวิเคราะห์คำนวน
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Office และ SPSS
- หากมีประสบการณ์ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็น ครั้งคราว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม : 

ลักษณะงาน :    งานประจำ
รายละเอียดงาน :  เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทำสรุปรายงานนำเสนอ

สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร และ ต่างจังหวัด
รับจำนวน :  3   อัตรา
เงินเดือน :  ไม่ระบุ  บาท/เดือน

สวัสดิการ :  1.ประกันสังคม
2.กองทุนเงินทดแทน
3.เงินกองทุนกู้ยืมพนักงาน
4.เงินค่าช่วยเหลือค่าพิธีการต่าง ๆ
5.ค่าตำแหน่ง ค่าโทรศัพท์ ปรับเงินประจำปี โบนัส
6.การให้ความรู้โดยการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก ฯลฯ


วิธีการรับสมัคร :  เขียนใบสมัครงานไว้ในเว็บไซต์
รับสมัครผ่านทาง E-mail: hr@tpconsult.co.th

ติดต่อ :  ฝ่ายบุคคล
1/54 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0-3480320-4 ต่อ 114
แฟกซ์ : 0-2370-1922
อีเมล : hr@tpconsult.co.th

 

>> Back to Top <<