วันที่
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565
 
 
     TP Group เข้าไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ ศปภ. ดอนเมือง เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 54
     
  ภาพจากกิจกรรม
 


 ขอบคุณภาพสวย ๆ จากฝ่ายสื่อและกิจกรรมพิเศษ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด